Jesteś właścicielem psa? Sprawdź, jakie przepisy prawne łamiesz

Prawa zwierząt - psy rasowe, małe psy i duże psy

Najważniejsze przepisy prawne znaleźć można w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt:

Art. 9. Obowiązki utrzymującego zwierzę domowe 
1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała, lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

W Polsce istnieje duży problem zarówno z punktem pierwszym, jak i drugim. Czy buda złożona z paru desek i słomy zapewnia odpowiednie ciepło dla psa w zimę? Nie. Mimo to wiele dużych psów podwórkowych doświadcza podobnego traktowania.
Nagannym działaniem jest również więzienie dużych psów na krótkim sznurze lub łańcuchu przez cały czas. W obszarze wiejskim stanowi to niestety częsty widok. Pamiętajmy, że każde zwierzę - mały pies, duży pies, czy pies rasowy - potrzebuje ruchu! Jeżeli nie możemy (lub nie chcemy) zapewnić naszemu podopiecznemu odpowiednich warunków, zastanówmy się nad poszukaniem dla niego lepszej opieki.

Art. 10. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 
1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę, lub utrzymywać takiego psa.
2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.
(...) 3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Powyższe przepisy prawne obejmują właścicieli psów rasowych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku określa następujące „rasy agresywne“:
1) amerykański pit bull terrier
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
3) buldog amerykański
4) dog argentyński
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
6) tosa inu
7) rottweiler
8) akbash dog
9) anatolian karabash
10) moskiewski stróżujący
11) owczarek kaukaski

Art. 10a
(...) 3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Ten przepis prawny nie odnosi się bezpośrednio do praw zwierząt - został opracowany, by zapewnić ludziom bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Nawet jeżeli posiadamy małego psa, musimy stosować się do normy wyznaczonej w ustawie.
Cóż jednak oznacza „możliwość ich kontroli“? Wbrew potocznemu przekonaniu, obowiązek noszenia smyczy i kagańca przez psa nie istnieje. Właściciel psa musi zachować zwykłe lub nakazane środki ostrożności podczas jego trzymania (źródło: Kodeks Wykroczeń), jednak szczegółowe przepisy prawne dotyczące smyczy i kagańca nie występują w prawie ogólnym. Mogą za to pojawić się w prawie miejscowym.

Zważajmy na prawa zwierząt i przepisy prawne związane z posiadaniem towarzysza - właściciele psów nieraz spotkali się bowiem z karą grzywny lub odebraniem psa rasowego.

Komentarze

Dodaj komentarz